Lokal: Verkstaden (se karta)
Ixola
• Margareta Broms
• Kent Lindberg (landskapsmålare, men målar även porträtt på husdjur)
• Bullandö Marina – Historisk utställning